טסטמי - הכשרה וקידום חשבי השכר בישראל
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד


סדנת העלאת מודעות לאבטחת מידע 

העלאת מודעות עובדים לסיכוני אבטחת המידע הנה אחת הפעולות החשובות וההכרחיות

ביותר שעל כל ארגון לנקוט על מנת לשמור על רמת אבטחה גבוהה ועל מנת לשפר משמעותית 

את יעילות כל אמצעי ההגנה המוטמעים בארגון.


אנו מציעים קורס אינטרנטי קצר (סדנה) , המאפשר לארגונים לחסוך הוצאות רבות

תוך הטמעה ולימוד יעילים משמעותית משמיעת הרצאה בכיתה פיסית.

ניתן ללמוד את החומר בכל עת, ובכל מקום, מהמחשב או מטלפון נייד, בנוחיות מירבית

התלמיד בסדנה עונה על שאלות המבטיחות את הטמעת החומר, ובסיום מוענק אישור לכל לומד

על מעבר בהצלחה של הסדנה.

מחיר הסדנה הנו 30 ש"ח לעובד, וניתן ללמוד ולעבור את הסדנה במשך 45 ימים מעת קבלת המנוי.