טסטמי - הכשרה וקידום חשבי השכר בישראל
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימודמטרות הקורס:

לקבל כלים לניהול פרקטי של מחלקת השכר


למי מיועד הקורס:

  • חשבי שכר בכירים, אשר בידם תעודת 'חשב שכר בכיר' מטעם לשכת רו"ח, המעוניינים לחזור אל מאגר חשבי השכר באתר הלשכה.
  • חשבי שכר שהינם חסרי ניסיון ומבקשים להשתלב בשוק העבודה
  • חשבי שכר המעוניינים לשפר את יכולות עבודתם ולקבל כלים לניהול מקצועי ויעיל של מחלקת השכר בארגון.


הקורס הפרקטי יתקיים בכיתת זום - לימודים מהבית.

ויכלול  5 מפגשים, (32 שעות אקדמאיות).


בקורס הפרקטי ילמדו הנושאים הבאים, בהתאם לתוכנית הלימודים של לשכת רואי החשבון :

מס הכנסה        - מילוי נכון של טופס 101 וכללים לקבלת עובד                      

                       - מילוי נכון של טופס 161 וכללים לפרישת עובד
                       - הכנסות חייבות במס והכנסות פטורות
                       - הוצאות מותרות בניכוי לעובד


ביטוח לאומי -      הכנסות חייבות ופטורות מתשלום ביטוח לאומי
                        - גמלאות הביטוח הלאומי, תקופות אכשרה ותנאים לקבלתן
                        - חישוב הזכאות לדמי מילואים
                        - תשלום נוסף והפרשים

 

דיני עבודה -        צווי הרחבה
                        - הסכמים קיבוציים והדרך לאתרם
                        - חוזי עבודה אישיים
                        - הודעה לעובד (פירוט תנאי העסקה, הפרשת תשלומים, שינוי תנאי עבודה)
                        - שעות עבודה ומנוחה (שבוע עבודה מקוצר, משמרות, חישובי שעות נוספות
..)
                        - דמי מחלה: בן זוג / הורה / ילד / הריון ולידה – זכויות וחובות – עדכונים.
                        - שכר מינימום – השפעת צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה על שכר המינימום
                        - חוק הגנת השכר (ניכויים מותרים, תלוש שכר, החלופות למסירת תלושי שכר)
                        - חופשה שנתית – עדכוני זכויות וחובות על פי חוק ועל פי צווי הרחבה
                        - עבודת נשים – זכויות לעובדת ולבן הזוג
                        - חוק פיצויי פיטורים (זכויות, אופן חישוב השכר הקובע, השלמת פיצויים ועוד)
                        - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות – הדגשים פרקטיים
                        - תקנות החוק להגברת האכיפה

 

גמל ופנסיה     - סוגי קופות הגמל
                     - חובות מעסיקים להפרשה
                     - הפרשות מותרות לקופות גמל (חידושים)
                     - מועדים לתשלום

                     - כללי דיווח הממשק האחיד
                     - יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

קריאת תלוש שכר  -    הבנת סעיפי תלוש השכר
                              - איתור ליקויים בתלוש
                              - קריאת דוחות נוכחות
                              - הגדרת רכיבי שכר
                              - ביצוע חשבות שכר מעשית.


תהליכי מחשוב עבודה פרקטית בין חוזי נוכחות ושכר.-עלות הקורס : 1,000 ₪ (+ מע"מ).


מסלול בוקר: בתאריכים הבאים:   13/6, 20/6, 27/6, 4/7, 11/7, בין השעות: 09:00-14:00בקרוב! מסלול מקוון - למידה בקצב אישי בזמן שנוח לך.בהדרכת: ניר משיח, חשב בכיר, יועץ מס.הקורס אינו מחליף את ימי העיון וההשתלמויות שחשבי שכר מחוייבים לעבור מדי שנה.


מדיניות ביטול

פתיחת הקורס מותנית ברישום מינימום 15 משתתפים.
ביטול הרשמה עד מועד תחילת הקורס - יחוייב בדמי ביטול 150 ש"ח.