טסטמי - הכשרה וקידום חשבי השכר בישראל
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

השתלמות אינטרנטית בנושא:

היבטים מסויימים בסיום העסקת עובדים, בהיבט דיני עבודה וחשבונאות

  • מה תפקידו ואחריותו של חשב שכר / יועץ מס / רו"ח במתן שירותי שכר?
  • האן אי עמידה בדיני עבודה היא מהותית לדוחות הכספיים?
  • פנסיה חובה - מה משמעות הפקדות כחוק בעת פיטורי עובד, בעל ותק, הזכאי לפיצויי פיטורים?
  • סוגיות חשבונאיות מרכזיות לדיון

מרצה: רו"ח אריאל פטל

ללא תשלום!