טסטמי - הכשרה וקידום חשבי השכר בישראל
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

השתלמות אינטרנטית בנושא:

הטרדות מיניות והחוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

  • אמירות אסורות
  • אמירות מותרות.מהי הטרדה מינית?
  • יחסי מרות
  • נטל ההוכחה
  • התנכלות
  • החלופות העומדות לרשות הנפגע/ת
  • אמצעי מניעה בארגון
  • ממה להיזהר?
  • חובת קביעת תקנון ופרסומו
  • סוגיות מיוחדות

מרצה: רו"ח אריאל פטל

ללא תשלום!