טסטמי - הכשרה וקידום חשבי השכר בישראל
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד


השתלמות אינטרנטית בנושא:


חובותיו ומקומו של המעסיק בעידן של שינויים בעולם הפנסיוני

  • רקע למעבר לדיווח בממשק אחיד
  • ממשק אחיד
  • תקנות התשלומים
  • היזון חוזר ראשוני (טכני)
  • היזון חוזר מסכם
  • מסמך הנחיות למעסיק
  • חובות המעסיק
  • ניהול קבלת עובד חדש או שינוי קופה ע"י עובד קיים, רקע ודגשים
  • קרן ברירת מחדל
  • זכויות העובד לבחור חיסכון פנסיוני ו/או בעל רישיון

מרצה: ירון הרן
משך ההרצאה - 45 דקות.

עלות ההשתלמות - 25 ש"ח בלבד, כולל מע"מ.