טסטמי - הכשרה וקידום חשבי השכר בישראל
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

השתלמות אינטרנטית בנושא:

רצף זכויות לפיצויים

  • רצף מעסיקים (רציפות פיצויים)
  • רצף קצבה
  • הגדלת הפטור לגימלאים
  • נוסחת הקיזוז
  • פרישה - סקירה
  • סוגי הטפסים

מרצה: ענת קלדרון
משך ההרצאה - 24 דקות

עלות ההשתלמות - 25 ש"ח בלבד, כולל מע"מ