טסטמי - הכשרה וקידום חשבי השכר בישראל
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

השתלמות אינטרנטית בנושא:

עולמו של בודק שכר מוסמך והחוק להגברת האכיפה.

  • מה קובע החוק?
  • קבלת כח אדם מול קבלן שירות
  • ההבדל בין שמירה לאבטחה
  • מיהו מזמין שירות?
  • אופן אכיפת החוק
  • ההגנות החלות על מזמין השירות
  • תהליך העבודה של בודק שכר מוסך
מרצה: רו"ח אריאל פטל
משך ההרצאה - 16 דקות

עלות ההשתלמות - 25 ש"ח בלבד, כולל מע"מ