האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד


חלק מהעזרים לבחינה יחד עם טופס הבחינה, תקבל/י גם טבלאות מס הכנסה וטבלאות ביטוח לאומי.
הטבלאות מרכזות המון מידע, החוסכות לך שינון מספרים.
מצ"ב הטבלאות לנבחנים על שנת המס 2017 :

מיקוד למבחן-כללי ומס הכנסה


מיקוד למבחן-דיני עבודה


מיקוד למבחן-ביטוח לאומי